Uznane dokumenty

Co otrzymają nasi ABSOLWENCI?

Po zaliczeniu wszystkich modułów, nasi kursanci otrzymują kilka zaświadczeń:

  • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku polskim
  • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku angielskim
  • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku polskim
  • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku angielskim
  • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim
  • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku angielskim

Razem 6 zaświadczeń!

Po każdym zaliczonym module uczestnik otrzymuje:

  • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku polskim