Blok IV – PRAWO, MARKETING I ORGANIZACJA HODOWLI

-Prawo kynologiczne – 26h;

-Marketing – 4h;

-Deontologia i etyka hodowcy – 2h;

-Organizacja hodowli psów – 4h;

-Podstawy pielęgnacji psów – 6h;

-Dezynfekcja pomieszczeń hodowlanych – 2h;

-Fotografia – 6h;