Blok I – WETERYNARIA

Anatomia i fizjologia psa – 20h;

Rozród – 6h;

Przygotowanie do porodu – 3h;

Odchów szczeniąt – 4h;

Stomatologia – 2h;

Ortopedia/Chirurgia -6h;

Żywienie psów – 20h;

Choroby zakaźne psów i immunizacja psów – 3h;

Parazytologia – zajęcia teoretyczne (samokształcenie) – praktyczne – 3h;

Dziedziczne i wrodzone wady serca – 3h;

Dermatologia – 3h; 

Dziedziczne i wrodzone wady nerek – 2h;

Dziedziczne i wrodzone choroby oczu – 3h; 

Choroby genetyczne i możliwości ich testowania – 2 h; 

Genetyka psów – 20 h;