Zaufanie

Szkołę Hodowców prowadzi Centrum Kształcenia Silva Lupus.

Silva Lupus powstało w 2011 roku jako odpowiedź na potrzebę stworzenia kompleksowego kursu dla kadr trenerów i zoopsychologów w Polsce. Od samego początku zakładaliśmy, że nic nie rozwija tak, jak mnogość spojrzeń, metod i osób prowadzących szkolenie. Z taką myślą powstał nasz kultowy już teraz kurs – TRESER PSÓW – ZOOPSYCHOLOG,  który od tego czasu ukończyło już ponad 160 osób. Oprócz niego zorganizowaliśmy ponad 30 seminariów, zawodowe kursy fizjoterapii, pet groomingu, dietetyki zwierząt.

Na naszych kursach słuchacze spotkają różnych wykładowców i instruktorów. Każdy z nich ma inne podejście do szkolenia psów, rozwiązywania problemów behawioralnych i pracy ze zwierzętami. Dzięki temu jako absolwenci mają szerszy pogląd na metody pracy ze zwierzętami, znają różne podejścia i metody pracy. Dzięki temu, w miarę zdobywania wiedzy wypracowują własny system pracy bazując na doświadczeniu najlepszych polskich szkoleniowców. To właśnie nasz największy atut.  Do tego dochodzą liczne zajęcia praktyczne, dzięki którym nasi absolwenci potrafią przełożyć zdobyta wiedze na prace z klientem.

W roku szkolnym 2021/22 ruszamy z nowym programem Szkoły Trenerów i Zoopsychologów oraz pierwszą w Polsce szkołą Hodowców Psów.

Nasza placówka posiada wpis do rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych Wojewody i Kuratorium Oświaty a także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Ministerstwa Pracy. Dzięki temu wszystkie nasze szkolenia kończą się otrzymaniem zaświadczenia zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Obecnie Silva Lupus prowadzona jest i zarządzana przez Fundację Dobrych Zwierząt.