Terminarz najbliższych szkoleń

26-27.02.2022 – Weekend z rozrodem
13-14.03.2022 – Weekend z kynologią – cześć I
9-10.04.2022 – Prawo Kynologiczne
7-8.05. 2022 – Weekend z kynologią – cześć II
25-26.06.2022 – Weekend z chorobami genetycznymi